Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek „Intersocks” sp. z o.o. (jako spółka przejmująca) oraz „Incbrands” sp. z o.o. (jako spółka przejmowana) podjęły decyzję o połączeniu obu spółek.

Plan Połączenia obu spółek został zamieszczony poniżej.

 

Intesocks Incbrands Merger Plan 06.06.2018